Všeobecná pravidla Investičního klubu KFN

 1. Provozovatelem Investičního klubu KFN (dále též „klub“) je společnost Klub finanční nezávislosti s.r.o. (dále též „společnost“).
 2. Klub nemá právní osobnost ve smyslu právních předpisů ČR a člen klubu nese plnou odpovědnost za dodržování všech zákonů, které se vztahují k jeho činnosti.
 3. Člen klubu nemá právo jakkoli klub zastupovat, či jednat jeho jménem.
 4. Žadatel o členství v klubu může být fyzická osoba starší 18 let, která je plně svéprávná anebo právnická osoba zapsaná v Obchodním rejstříku. Registraci je možné provést pouze prostřednictvím oficiálních webových stránek klubu na adrese www.klubfn.cz (dále jen „webové stránky“).
 5. Každý člen může mít pouze jeden členský vztah s Investičním klubem KFN.
 6. Žadatel o členství souhlasí s tím, že jím poskytnuté osobní údaje mohou být zpracovány a použity v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platné znění.
 7. Žádost o členství v klubu je platná, pokud žadatel o členství vyplní a odešle elektronický registrační formulář na webových stránkách. Investiční klub KFN si vyhrazuje právo dle svého vlastního uvážení žádost bez jakéhokoliv odůvodnění schválit či odmítnout.
 8. V případě, že bude žádost schválena, obdrží nový člen klubu (dále jen „člen“) potvrzovací email o vzniku členství v klubu s přihlašovacím jménem a heslem do členské vnitřní zóny. Registrační data uvedená při prvním zaregistrování může člen klubu kdykoli editovat a měnit.
 9. Na poskytnutí odměny, resp. jakékoliv výhody v rámci klubu nevzniká členovi právní nárok.
 10. Žádný člen nesmí činit cokoliv nežádoucího nebo škodlivého pro dobré jméno klubu., jeho členů nebo obchodní značky společnosti Klub finanční nezávislosti s.r.o.
 11. K propagaci klubu mohou sloužit pouze reklamní předměty, které jsou klubem schváleny.
 12. Členství v klubu zaniká vždy jedním z těchto důvodů:
  1. člen přestal plnit pravidla pro členství v klubu;
  2. člen klubu uvedl nesprávné údaje v žádosti;
  3. člen klubu zneužil výhod poskytovaných klubem nebo se dopustil jiného jednání v rozporu s těmito všeobecnými pravidly klubu;
  4. na žádost člena klubu;
  5. ukončením činnosti klubu.
 13. Po úmrtí člena klubu členství zaniká.
 14. Člen klubu se zavazuje tato všeobecná pravidla klubu dodržovat a bere na vědomí, že provozovatel klubu může měnit všeobecná pravidla klubu bez předběžného oznámení členovi klubu. Změna vstoupí v platnost, když dojde k jejímu zveřejnění na webových stránkách klubu.

Všeobecná pravidla Investičního klubu KFN platná od 1. 3. 2015.

Přihlášení uživatele

Zažádat o členství > Zapomněl jsem heslo >

Zapomenuté heslo

Omezený přístup

Informace k partnerské nabídce a členských benefitech jsou k dispozici jen pro registrované členy klubu.