Disclaimer

Souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů

Tímto uděluji, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů zapsanému spolku „Investiční klub KFN z.s.“ se sídlem Hošťálkova 392/1b, 169 00 Praha 6 - Břevnov a společnosti „Klub finanční nezávislosti s.r.o.“ se sídlem Hošťálkova 392/1C, 169 00 Praha 6 – Břevnov, která je provozovatelem a správcem uvedeného spolku, a s jejich následným zpracováním.

Dále souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů pro marketingové účely správce, tj. nabízení služeb, zasílání informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.

Tento souhlas je udělován dobrovolně na dobu 10 let, avšak je možné jej kdykoli písemně odvolat na kontaktní adrese správce.

Zaškrtnutím příslušného pole u registračního elektronického formuláře potvrzuji, že jsem byl/a upozorněn/a na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů zapsaným spolkem „Investiční klub KFN z.s.“ a společností „Klub finanční nezávislosti s.r.o.“, zejména na práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas mohu bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že mám právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd., i o právu obrátit se v případě domnělého porušení svých práv na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Přihlášení uživatele

Zažádat o členství > Zapomněl jsem heslo >

Zapomenuté heslo

Omezený přístup

Informace k partnerské nabídce a členských benefitech jsou k dispozici jen pro registrované členy klubu.